Privacybeleid voor verzamelde gegevens

De gegevens die wij over u weten, zijn beperkt tot uw e-mailadres en de gegevens op het formulier op de Led Solution site. In geval van een verzoek tot inschrijving op de "Nieuwsbrief" gaat u akkoord met opname in onze database die is opgezet voor het verzenden van deze nieuwsbrief. In geen geval zullen deze gegevens worden overgedragen of verkocht aan een derde partij. Op eenvoudig verzoek, via onderstaand formulier, worden uw gegevens uit onze mailinglist (Nieuwsbrief) verwijderd. Onze nieuwsbrieven worden u alleen ter informatie toegezonden, maar hebben een commercieel karakter. Elke nieuwsbrief heeft een systeem voor het annuleren van mailings naar uw e-mailadres. In het geval van een aankoop via onze site, of van een eventuele totstandkoming van een contract tussen u en ons, zal een minimaal noodzakelijke en relevante gegevensverzameling rechtmatig worden verzameld voor de totstandkoming van het contract (verkoop of andere), maar ook om u te kunnen informeren over de voortzetting van de uitvoering van het contract. In geen geval zullen deze aanvullende gegevens worden doorgegeven aan derden, anders dan voor de noodzakelijke uitvoering van de zakelijke relatie. Op eenvoudig verzoek heeft u toegang tot de gegevens die wij over u hebben en kunt u ons elke rectificatie of elk verzoek tot annulering of verwijdering van deze gegevens uit onze database meedelen. Verantwoordelijke voor de correcte verwerking van de gegevens: Frédéric Struys
Deze site is in overeenstemming met het Europees Algemeen Reglement voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (GDPR).

Over de Captcha of reCaptcha

We kunnen gebruik maken van de reCAPTCHA-service van Google Inc. (Google) om de vermeldingen van formulieren op uw site te beschermen. Deze dienst wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen invoer door een mens en geautomatiseerd misbruik. Dit houdt in dat het IP-adres en eventueel andere gegevens die Google nodig heeft voor de reCAPTCHA-dienst worden verzonden. Voor dit doel worden uw gegevens aan Google meegedeeld en door hun diensten gebruikt. Uw IP-adres wordt echter eerst door Google ingekort in de lidstaten van de Europese Unie - of in andere staten die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte - en is dus anoniem. In uitzonderlijke gevallen wordt uw volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en vervolgens ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze dienst te evalueren. Het door reCAPTCHA via uw browser opgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. Deze gegevensverzameling is onderworpen aan het privacybeleid van Google. Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op: https://www.google.com/intl/fr/policies/privacy/ Door gebruik te maken van de dienst reCAPTCHA geeft u toestemming voor de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven.
.

Voor elk contact kunt u het onderstaande formulier gebruiken. Wij zullen snel op uw verzoek reageren.

Velden met een * zijn verplicht.

Door ons deze informatie toe te sturen, gaat u ermee akkoord om uitsluitend voor de voltooiing van onze zakelijke relatie in onze database te worden opgenomen. Er wordt geen informatie aan derden verstrekt.